Megere
Polgári társulás
Pro
Kulturális
PM logo
Információs portál
Tartalomhoz ugrás

Képgaléria 2024

Képgaléria
2024. január 7. - Petőfi Sándor szobrának ünnepélyes leleplezése.
Nagymegyer - Hősök tere - 15,00 órakor

A Petőfi év meghirdetése után a PRO MEGERE Polgári Társulás tagjai egyhangúlag egyetértettek abban, hogy Nagymegyeren, ebben a csallóközi kisvárosban, amely a magyar lelkek számában az elsők között van a felvidéki települések közt, nagyon is kívánatos volna egy Petőfi szobrot emelni. A Bartók Béla Alapiskolához és a Corvin Mátyás Kereskedelmi Akadémiához közeli Hősök tere parkja ehhez az elhatározáshoz nyújt méltó környezetet. A 150 cm magas 40x25 cm mészkőoszlopra helyezendő méreteiben életnagyságú kő mellszobor elkészítésére Cséfalvay Kázmér nagyfödémesi kőszobrász-restaurátort kértük fel. Ismerve köztéri szobrait és számtalan restaurált felvidéki emlékműveket, szoborcsoportokat, ad garanciát arra, hogy az általa készítendő Petőfi mellszobor egy újabb értéke, színfoltja lesz a felvidéki emlékhelyeknek, ahol a nagymegyeri és a Felvidék polgárai leróhatják kegyeletüket a nagy költő, szabadságharcos, forradalmár előtt. A szabadságharcban Petőfi példamutatásának és szabadságszeretetének hatására sok nagymegyeri is részt vett Kossuth zászlaja alatt a nemzetünk jövőjéért vívott forradalomban. Hisszük, hogy Petőfi szobra, emlékhelye hatással lesz az ifjúság és a polgárok nemzeti öntudatának erősödéséhez s annak felelős vállalására.
2024. január 7. - Petőfi Sándor szobrának ünnepélyes leleplezése.
Nagymegyer - Hősök tere - 15,00 órakor


2024.január 7. vasárnap
Ünnep volt a mai nap Nagymegyeren.
Petőfi szobrot avattunk.

A felvidék legújabb köztéri Petőfi szobra a Bethlen Gábor -alap  által kiírt sikeres pályázatnak köszönhetően  készülhetett el.
Engedjék meg,hogy idézzek a pályázat azon részéből, amellyel indokolni igyekeztünk ennek a szobornak a szükségességét itt Nagymegyeren.
,,A Petőfi év meghirdetése után a PRO MEGERE Polgári Társulás tagjai egyhangúlag egyetértettek abban, hogy Nagymegyeren, ebben a csallóközi kisvárosban, amely a magyar lelkek számában az elsők között van a felvidéki települések közt, nagyon is helyénvaló   Petőfinek szobrot emelni.  A Bartók Béla Alapiskolához és a Corvin Mátyás Kereskedelmi Akadémiához közeli Hősök tere parkja az itt található emlékművek társaságában ehhez az elhatározáshoz nyújt méltó környezetet.  A 130 cm magas 40x25 cm  mészkőoszlopra helyezendő méreteiben életnagyságú kő mellszobor elkészítésére Cséfalvay Kázmér nagyfödémesi szobrászművész-restaurátort  kértük fel.,,
Szeretettel üdvözlöm körünkben az alkotót, Cséfalvay Kázmér szobrászművészt, restaurátort !
,, Ismerve köztéri szobrait és számtalan restaurált felvidéki emlékműveket, szoborcsoportokat, adott garanciát arra, hogy az általa készítendő Petőfi mellszobor egy újabb értéke, színfoltja lesz a felvidéki emlékhelyeknek, ahol a nagymegyeriek  és a felvidéki  emberek  leróhatják kegyeletüket a nagy költő, szabadságharcos, forradalmár előtt.  A szabadságharcban Petőfi példamutatásának és szabadságszeretetének hatására sok nagymegyeri is részt vett Kossuth zászlaja alatt a nemzetünk jövőjéért vívott forradalomban.  Hisszük, hogy Petőfi szobra, emlékhelye hatással lesz az ifjúság és a polgárok nemzeti öntudatának erősödéséhez s annak felelős vállalására. ,,
A pályázat tehát sikeres lett és kezdődhetett az érdemi munka és most valóságában is láthatjuk a lepel eltávolítása után.
Szeretném kifejezni köszönetemet és hálámat azoknak, akik hozzájárultak a szobor létrejöttéhez,  Sohajda Péter úrnak Királyhelmecről, aki nagy segítséget nyújtott a szobor mészkő talpazatának beszerzésében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében található  Füzérkomlós község polgármesterének Mester András úrnak aki a ma már nem működő helyi  kőbányából  felajánlotta  az általunk kiválasztott   megfelelő mészkő oszlopot.  Vörös László kőműves mester úrnak, a PRO MEGERE elnökségi tagjának  a helyszín előkészítését, a kő ideszállítását és előkészítését,  a helyi TSM- K.F.T vezetőjének és csapatának a szükséges gépi segítségért a téren lakó  kedves polgároknak,  a   Kósa és Beke családnak akik ha kellett áramot,vizet biztosítottak a munkálatokhoz. Köszönetem szeretném kifejezni Nagymegyer polgármesterének Soóky Marián úrnak és az Önkormányzat szerveinek, hogy partnerséget vállaltak e nemes ügyben a PRO MEGERE Polgári Társulással és mindenkinek aki önzetlenül segített .
Végül de nem utolsó sorban szeretném kifejezni hálánkat és köszönetünket Magyarország kormányának és a Bethlen Gábor alapnak  az anyagi támogatásért.
Szeretném ,hogy  a Felvidék legújabb és egyik legszebb Petőfi szobra az összetartozás és az összetartás jelképévé váljék , nemzetünk és közösségeink elkötelezettségének sikerre vitelében .
Kívánom, hogy érezzék a nagymegyeriek a magukénak Petőfi Sándor szobrát méltó helyén itt a Hősök terén, legyen ez az emlékmű az összmagyarság egyik meghatározó emlékhelye, nemzeti szuverenitásunk,  szabadságvágyunk és az egymás iránti felelősségtudatunk jelképe!
Köszönet mindenkinek akik együtt ünnepeltek velünk,
külön köszönet Zakál Gyulának és a Kéknefelejcs népdalkörnek a színvonalas műsorért!

Cikk: ujszo.com
2024. március  3. - évzáró tagsági gyűlés
PRO MEGERE P.T.  évzáró tagsági gyűlése 2024. március 3-án (vasárnap) 16.00 órai kezdettel a nagymegyeri Corvin Mátyás Városi Művelődési Központ földszinti kistermében.
Tisztelettel várjuk a tagságot, szimpatizánsokat és támogatóinkat.
2024. március  15. - 1848-49
Ünnepeltünk
A magyar nép szabadságvágyának  kinyilvánítását, az 1848. március 15-i eseményeket
Nagymegyeren Magyarország kormányának, a Miniszterelnöki Hivatalnak, a Bethlen Gábor Zrt-nek, egy sikeres pályázatnak és nem utolsó sorban Cséfalvay Kázmér szobrászművésznek köszönhetően  Petőfi szobránál  róttuk le.
Csak remélni merem,hogy az elkövetkező években kialakul az oly áhított összetartozás fontossága Nagymegyeren  is és együtt tudunk majd ünnepelni, városunk Önkormányzata, lakossága és szervezetei a forradalom jelentős személyiségének szobránál.
(megjegyzés: Március 15-e egy 2018. évi Önkormányzati határozat értelmében a városi ünnepek jegyzékében van hivatalosan nyilván tartva)
Minden résztvevőnek nagy köszönet aki ma velünk együtt ünnepelt  Petőfi nagymegyeri szobránál a Hősök terén!
Külön köszönet Zakál Gyulának a szavalatért!

Petőfi Sándor
1848
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megviradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;
E pirúlás: vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.
Szégyeneljük szolgaságunk éjét,
Zsarnokok, rátok száll haragunk,
S a reggeli imádság fejében
Istenünknek vérrel áldozunk.
Álmainkban
Alattomban
Megcsapolták szíveinket,
Hogy kioltsák életünket,
De maradt még a népeknek vére
Annyi, ami fölkiált az égre.
Áll a tenger nagy elbámultában,
Áll a tenger és a föld mozog,
Emelkednek a száraz hullámok,
Emelkednek rémes torlaszok.
Reng a gálya...
Vitorlája
Iszaposan összetépve
A kormányos szíve képe,
Aki eszét vesztve áll magában
Beburkolva rongyos bíborában.
Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz,
Annyi fegyver, annyi katona.
Mik ezek itt lábaim alatt?... hah,
Eltépett lánc s eltört korona.
Tűzbe véle!...
No de mégse,
Régiségek közé zárjuk,
De nevöket írjuk rájuk,
Különben majd a későn-születtek
Nem tudnák, hogy ezek mik lehettek.
Nagy idők. Beteljesült az Írás
Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentőn lakol.
Régi szentek
Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Uj dicső szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!2024. április 12.  - Magyar költészet napja

A Magyar költészet napján a nagymegyeri  Bartók Béla Alapiskola pedagógusai és diákjai méltó megemlékezési  ünnepséget tartottak  Petőfi nagymegyeri szobránál.
2024. április 13.  - VII. Bartók Béla emléknap

VII.Bartók Béla emléknap egyedül a Felvidéken, Nagymegyeren, 2018-tól a városi emléknapok és ünnepek jegyzékében, valaha a PRO MEGERE kezdeményezésének eredményeként.
Ez alkalommal is megemlékeztünk Ág Tibor karnagyról,zenepedagógusról, népzenegyűjtőről, Városunk Pro Urbe díjasáról.
Köszönet mindenkinek aki hozzájárult és részt vett az Emléknap méltó megszervezésében.
Külön köszönet a zenei programért a fellépőknek és felkészítő  pedagógusoknak,
az ünnepi szónoknak Mgr. Nagy Ivánnak etnológusnak, a Csallóközi Múzeum igazgatójának tartalmas beszédéért.
2024. május 20.  - Nagymegyer
XVI. Nagymegyeri Farkas Jenő szavalóverseny.
Időpont: 10,00  Nagymegyer - Kereskedelmi Akadémia - Részletek a meghívóban
Meghívó
Created with WebSite X5 Professional
Logo Úrad Vlády
SK Kormány támogatás 2013
Pro Megere PT
A tartalomért felel :
Az oldal adminisztrátora :
Pro Megere © Pro Megere. Minden jog fentartva. Készítette: Pro Megere
Vissza a tartalomhoz