Pro Megere

Keres
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2016

Archívum > Pályázatok

Touch the Stars  - Dotkni sa hviezd Érintsd meg a csillagokat
   Képdokumentáció

 

Touch the Stars  - Dotkni sa hviezd Érintsd meg a csillagokat
    Plagáty a pozvánky v ktorých je kompletný program podujatia

 

Touch the Stars  - Dotkni sa hviezd Érintsd meg a csillagokat
   Informačné listy v SK a EN jazyku

 

Touch the Stars  - Dotkni sa hviezd Érintsd meg a csillagokat
  
Videódokumentáció

 

Rok

Názov subjektu2), ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu/štátnu pomoc

Sídlo subjektu, ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu/štátnu pomoc

Názov podporeného projektu

Účel podporeného projektu3)

Výška požadovanej dotácie
(€)

Výška poskytnutej dotácie
(€)

2016

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava

Odborný seminár na tému ,, Spolužitie národov z pohľadu súčasných výtvarných umelcov“,  IV. ročník Medzinárodného výtvarného sympózia a vernisáže  MEGER ART

KNM-1286/2016/1.5

2 480

2 000

2016

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava

Výstavy z tvorby súčasných výtvarných umelcov

KNM-1288/2016/1.3

1 500

500

2016

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava

Rozlúčka s letom – multikultúrny festival

KNM-1289/2016/3.1

2 720

1 000

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz