Pro Megere

Keres
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2015

Archívum > Pályázatok

rok

Názov subjektu2), ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu/štátnu pomoc

Sídlo subjektu, ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu/štátnu pomoc

Názov podporeného projektu

Účel podporeného projektu3)

Výška požadovanej dotácie
(€)

Výška poskytnutej dotácie
(€)

2015

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava

„Súčasná maďarská poézia na vlnách melódie“ – prezentácia nového koncertného programu skupiny VOX MEGERE

KNM-1461/2015/1.2

4 330

2 000

2015

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava

,, Spolužitie národov z pohľadu súčasných výtvarných umelcov“- odborný seminár a III. ročník Medzinárodného výtvarného sympózia MEGER ART

KNM-1463/2015/1.5

4 760

2 000

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz