Pro Megere

Keres
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2014

Archívum > Pályázatok

rok

Názov subjektu2), ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu/štátnu pomoc

Sídlo subjektu, ktorý žiadateľovi poskytol dotáciu/štátnu pomoc

Názov podporeného projektu

Účel podporeného projektu3)

Výška požadovanej dotácie
(€)

Výška poskytnutej dotácie
(€)

2014

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava

Prezentácia novej tvorby hudobno-literárnej skupiny Wox Megere "Na svitaní novej éry ľudstva"

KNM-1220/2014/1.2

1 500

1 500

2014

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava

"Jednota v mnohofarebnosti" - II. ročník Medzinárodného výtvarného sympózia MEGER ART

KNM-1219/2014/1.7

1 500

1 500

 
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz